Основе програма

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ

 

Социјалистичка партија РС имала је свој 1. Конгрес 01.06.1996. године у Бањој Луци, на којем је усвојен програм рада под називом „РЕПУБЛИКА СРПСКА – ОБНОВОМ И РАДОМ ДО НОРМАЛНОГ ЖИВОТА“ и СТАТУТ којим су прецизно дефинисани политички циљеви, аутохтона позиција на љевици, организациона структура и принципи за односе, дијалог и сарадњу са другим политичким партијама.

 

Мир, слобода људи и народа, рад и економска и свака друга сигурност, једнакост, равноправност и солидарност, демократија, вишестраначки парламентарни систем, правна и социјална држава која ће бринути о народу и служити човјеку и животу, сарадња са државама у окружењу, региону и свијету, представљају програм СП. Све ове вриједности морају бити засноване и реализоване на Уставу, законима државе, повељама и декларацијама ОУН и међународних конвенција које уређују и кодификују односе људи и народа у међународној заједници.

 

СП на свом 5. јубиларном конгресу остаје чврсто на опредјељењима у политичкој борби за ове хумане цивилизацијске вриједности.

5. конгрес СП, ради стварања услова за остваривање свог програма и политичких циљева у периоду 2009 – 2013.године, утврђује следеће приоритете и смјернице за дјеловање Социјалистичке партије:

1. СП ће се фокусирати на обнови и јачању структуре на подручју РС и БиХ, повећању броја чланова и симпатизера и враћању повјерења и угледа које смо имали у народу. Зато ће руководство СП у јавном политичком дјеловању инсистирати на поруци да СП није једнонационална партија, да СП води само своју властиту политику, да је СП партија љевице са властитим и препознатљивим идентитетом, да СП неће бити одскочна даска и алиби другим партијама већ политичка снага у функцији животних потреба народа, његовог права на државу и власт који ће служити народу и његовим животним потребама. Али, СП ће сарађивати са свим политичким партијама и друштвеним организацијама које се боре за очување РС и њену истинску демократизацију и које јавно подржавају програм и политичке циљеве СП и учествују у њиховој афирмацији кроз партнерство са СП у државним и друштвеним структурама, уз поштовање и подржавање кадрова СП на свим нивоима.

 

Идентитет и препознатљивост Програма и политике СП мора се сачувати у свим околностима, и у позицији и у опозицији – од мјесне заједнице до највиших органа РС и БиХ.

 

2. Предсједник СП, уже руководство и орагани Партије обновиће и организовати структуру Партије тако да она буде јака у централи, да има јаке и ефикасне регионалне центре, да обезбиједи покривеност РС и БиХ градским и општинским одборима, да те одборе оспособи и опреми за рад (канцеларије, технички секретари, опрема и средства) ради освајања власти и испуњавања обећања из Програма, са којим излазимо пред јавност и гласаче СП.

 

Имајући у виду све оно што РС и БиХ чека као обавеза на путу за ЕУ, СП на 5. конгресу опредјељује се за сопствени политички став да ће, на основу дејтонске структуре БиХ (два равноправна ентитета, коонстиутивност и равноправност народа, концензус као основа одлучивања у заједничким (а не кровним органима) прилазити питањима уставних промјена, стављању у функцију неперспективне непокретне војне имовине, заступљености у заједничким органима, попису становништва укључујући националну припадност, заустављању руинирања надлежности РС, унутрашње и спољње безбиједности и сарадње са окружењем и свијетом.

 

3. СП ће водити кадровску политику у складу са Статутом, иновираном на 5. конгресу. Листу кадрова за најодговорније функције у  Партији, власти, привредном и друштвеном сектору доносиће Главни одбор, а у сарадњи и усаглашавањем са општинским, регионалним одборима и ужим руководством Партије, по критеријумима активности, способности и резултатима избора.

Изабрани кадрови, на свим функцијама и нивоима, обавезни су да својим радом, одговорношћу и ставовима афирмишу Програм и политичке циљеве СП, као и да финансијски помажу партијске органе.

 

4. Предсједник и уже руководство Партије , одмах послије Конгреса уредиће адекватну Wеб старнициу СП, обезбиједитити лице за рад у централи партије за односе са јавношћу, успоставити пуну и свакодневну комуникацију са електронским и штампаним медијима. Информација и политика, а тиме и партија, живјеће и јачаће онолико колико је има у медијима и свакодневној јавности, онако и онолико како и колико се промовишу.

Промоција СП и њеног програма, посебно политичка борба за праведну и социјалну државу и друштво су приоритет у задацима СП, њеног руководства и њених изабраних кадрова у власти и друштвеном сектору државе.

Данас се суочавамо са завршном фазом свих врста сегрегације грађана: на мали број богатих и велики број сиромашних, на мали број запослених и све већи број назапослених, на мали број привилегованих и све већи број обесправљених. СП ће се жестоко сукобити и са влашћу и са политичким партијама који су фактор те сегрегације и заложити се за равноправну расподјелу добара ради остваривања економске кохезије грађана у РС и БиХ. Упоредо СП ће се снажно заложити да се прекине иманентни процес деиндусртијализације, јер држава, односно РС не може опстати на ПДВ и осталим све бројнијим порезима и таксама сиромашних грађана.

Сигурну егзистенцију грађана, миран и слободан живот људи и народа, здравствену заштиту грађана, равноправност и једнакост у држави, СП ће увијек стављати изнад свих других националних, вјерских, политичких и осталих ужих ограничења и интереса.

 

5. СП ће увијек високо вредновати и у свом раду његовати ослободилачке ратове српског народа из наше историјске прошлости, посебно тековине 1. и 2. свјетког рата и тековине антифашистичке НОБ, а посебно тековине борбе за очување свог народа и стварање Републике Српске у минулом отаџбинском рату.

Зато је за СП од великог значаја, данас и сутра сарадња са савезницима из 1. и 2. свјетског рата као што су Русија, Француска, Грчка, Енглеска и САД. Прагматичан однос и сарадња са њима служиће СП за бржи улазак, пуноправан и равноправан положај у ЕУ и међународној заједници.

 

6. Предсједник и руководство СП у овом периоду морају подузети све активности на сарадњи са социјалистичким партијама у региону и Европи, нарочито са социјалистима Србије, Хрватске, Словеније, Грчке, Шпаније, Француске, ради уласка наше Партије у Социјалистичку интернационалу. Тим уласком СП ће ојачати на домаћој политичкој сцени, а истовремено добити широки европски, политички простор, политичку и финансијску подршку у борби за остваривање свог програма и политичких циљева, нормализацију и побољшање живота у РС и БиХ, а истовремено укључивање у међународну заједницу.

У остваривању овог задатка СП ће се залагати за адекватнији образовни школски систем,  ради очувања националних духовних и школских вриједности, посебно ради стварања кадрова са знањем и свијешћу који ће нам бити потребни као носиоци будућег бољег развоја. Истовремено, уз очување дејтонске структуре БиХ, СП ће се борити за децентрализацију власти, равномјеран развој локалних заједница на читавом простору РС и веће правне и финансијске преднадлежности локалних заједница (порези, концесије, таксе).

 

7. СП ће се бескомпромисно обрачунавати са свим противницима доношења антикорупционе стратегије и формирање институција – органа за обрачун са корупционаштвом, криминалом, митом, пљачком и злоупотребама функција у државном и друштвеном сектору. Та борба потребна је на свим нивоима власти, посебно највишим центрима моћи и одлучивања као што су владе, тужилаштва, судови, здравство, школство, полиције, агенције, у којим се примјењују или не примјењују закони. Ово је истински приоритет у дјеловању СП и њено директно учешће и допринос у стварању правне и праведне државе, једнакости и сигурности грађана у њој.

 

8. Економско и друштвено стање данас, нарочито све израженији процеси осиромашења становништва, показују колико је важна улога и државе и власти у животу друштва и појединца. Зато ће се СП у наредном периоду снажно залагати за одговорност државе и власти у планирању и кориговању екомских и друштвених процеса у корист становништва, нарочито у области привреде, пољопривреде, образовања, пореске политике, инвестирања, ради напретка у развоју РС и БиХ у производњи животних добара, у борби за праведније запошљавање и стварању услова за бригу државе о становништву за његову социјалну и здравствену заштиту, за бригу о незапосленим, сиромашним и старијим, тј. за бригу о свим онима који немају сталне изворе примања за минимум животне егзистенције. СП ће се и у власти и у јавности борити да се економска стратегија и политика развоја базирају на реалним претпоставкама (приородни ресурси и људи), а на основи квалитетних краткорочних и дугорочних планова развоја, квалитетне и одговорне пореске политике, праведније према сиромашним, за развојне функције буџета РС и БиХ, за очување јаких и квалитетних јавних привредних предузећа и система у области индустрије и пољопривреде, без којих мала и средња предузећа и мале породичне задруге не могу опстати. Електропривреда, путеви, шуме, пољопривреда, прехрамбено-прерађивачка предузећа морају бити у надлежности и интересу власти РС и БиХ. Пореском политиком морају се заштитити грађани који се без државе не могу запослити и опстати и обезбиједити своју и породичну егзистенцију, који не могу извршавати обавезе плаћања за здравствену заштиту, школовање дјеце и услуге јавних локалних предузећа.

СП ће посебно тражити заштиту младих радно способних људи, који су у властитој држави, за коју су највише дали, постали најугроженија социјална категорија и који су у горем положају од сиротиње из доба прљаве првобитне акумулације капитала.

 

9. СП ће значајнијим учешћем у власти, а свакодневно у јавном политичком дјеловању и иступању, без одустајања, тражити истинску ревизију приватизације и поништење уговора који нису испоштовани, ревизију сумњивих стечајева великог броја предузећа, и одузимање имовине која је стечена непоштивањем уговора, злоупотребом функција, несавјесним односом према држави и радницима. СП сматра да је у овим појавама и њиховим носиоцима главни извор сиромашења државе и недопустиво великог броја радника и чланова њихових породица. Да је то тако показује и чињеница да су скоро сви премијери, као и већина министара, директора великих предузећа и агенција, банака, осумњичени или оптужени и осуђени за криминал и злоупотребу на функцијама. СП сматра да је то срамота и за државу и за народ који бира такве власти и функционере.

 

10. У наредном периоду СП ће се нарочито залагати:

 

– Да БиХ, РС и ФБиХ, на цијелом простру и нивоима власти, функционишу на уставима, законима и статутима локалних заједница, као правна држава, као држава социјалне правде, као држава која обезбијеђује услове да сви народи и људи, без изузетка имају сигуран и достојанствен живот човјека.

 

– Да БиХ, са оба ентитета одмах уђе у пуноправно чланство ЕУ ради остваривања наших циљева, да будемо присутни на економском, техничко-технолошком, тржишном, образовном и културном простору Европе од 450 милиона становника, јер својим ресурсима, људима и знањем можемо се остваривати на том простору;

– Да се прихвате свјетске и европске цивилизацијске вриједности и потпуно афирмишу права народа и људи, слободе кретања ради остваривања материјалних, културних, образовних и свих других потереба и интереса становништва са наших простора;

– Да органи и власти БиХ, двају ентитета и локалних заједница морају потпуно обезбиједити равноправност народа и појединаца на принципима устава и закона, толеранције, дијалога, компромиса, концензуса и демократичности, јер само на овим принципима могу се остварити реформе или допуне устава и закона, пописи становништва, остваривање имовинских, здравствених, пензионо-инвалидких права као и сва друга важна државна и политичка питања што је неопходно за улазак у ЕУ, без мајоризације и блокада које смо до сада имали.

11. Овај Програм рада СП од 2009 – 2013. године тражи много осмишљеније и одговорније односе унутар саме Партије, посебно на плану руковођења, територијалне обнове и материјалне обезбијеђености рада од општинког одбора до централе.

Још је већа одговорност предсједника СП, Главног одбора, Извршног одбора, регионалних и општинских одбора у креирању односа СП са другим партијама и бескомпромисног дјеловања на повезивању партије са социјалистичким партијама у региону и Европи.

СП мора препознатљивим вриједностима свог Програма и своје хумане улоге, у нимало ружичастој стварности данашњег свијета и живота, заузети свој политички простор и своје политичко мјесто истинске љевице, и овдје и у европи, ради остваривања своје улоге у стварању хуманијег друштва и живота у РС и БиХ и праведнијих односа међу народима уједињене Европе.