Рајко Ћапин – члан Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије

Рајко Ћапин – члан Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије

 

На 1. сједници Главног одбора СП-а одржаној 22.07.2017. Рајко Ћапин изабран је за члана Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије. Извршни одбор Главног одбора је извршни орган СП-а који организује и спроводи политику СП-а.  Састоји се од 15 чланова. На сједнице Извршног одбора Главног одбора позивају се предсједник и сви чланови Предсједништва.

 

Извршни одбор Главног одбора СП-а:

– припрема сједнице Главног одбора и извршава његове одлуке као и одлуке Предсједништва;

– спроводи текућу политичку активност СП-а;

– руководи информисањем и маркетингом;

– припрема приједлоге докумената СП-а;

– стара се о информисању чланова;

– прати, анализира и усклађује рад организација у општини играду;

– прати учлањивање у СП и издаје чланске књижице;

– доноси одлуку о образовању одбора и формирању иницијативних одбора и повјереништава;

– распушта општинске и градске одборе и именује привремена руководства;

– бира предсједнике и чланове савјета и комисија;

– стара се о изборном процесу СП-а;

– стара се о изборима расписаним на локалном и општем нивоу;

– разматра приједлоге и опште акте из надлежности Главног одбора;

– доноси Пословник о свом раду;

– доноси општа и друга акта у вези са организацијом и радом Стручне службе Главног одбора СП-а;

– предлаже одузимање мандата народним посланицима у току мандата;

– подноси годишњи финансијски извјештај и предлаже финанасијски план Главном одбору;

– предлаже избор и разрјешење Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске, Вијећу народа, Парламентарној скупштини и Дому народа БиХ;

– доноси одлуку о образовању стручних одбора;

– бира и разрјешава предсједнике стручних одбора:

– у складу са потребама СП-а може именовати секретаре, директоре и друге носиоце извршних функција у СП-у;

– одлучује о оснивању одбора ван БиХ;

– обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама Главног одбора и Предсједништва.

You may also like

ПОБЈЕДНИЧКА КОНВЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ – “ДОБОЈ 2018”

Побједничка конвенција СП у Добоју, одржана 9. септембра,